Hoogwerkers

Omdat werk op hoogte steeds meer aan regels gebonden is en de inzet van een hoogwerker in sommige situatie niet te voorkomen is. Is ons uitvoerend personeel in het bezit van een hoogwerkercertificaat.